Vikarloven

“Vikarloven” er en populærtitel, altså en forkortelse af “Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.”.

Du kan finde loven på Retsinformation via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/ACCN/A20130059530

Find generelle lovforkortelser på https://lovforkortelser.dk/.

Gyldighedsbetingelser for anvendelse af vikarloven:

For at der er tale om en vikar efter vikarlovens bestemmelser, skal disse betingelser som minimum være opfyldt.

  • Der skal være et vikarbureau der udsender en vikar
  • Der skal være en brugervirksomhed der modtager en vikar
  • Der skal være tale om en offentlig eller privat virksomhed, der dog ikke behøver at have profit som formål
  • Vikaren skal være lønmodtager
  • Udsendelse af vikaren skal være midlertidig

Du kan læse mere om definitionerne i loven, jf. vikarloven § 2.

Af undtagelser til ovenstående betingelser, kan efter vikarloven blandt andet nævnes:

  • Loven finder ikke anvendelse på arbejdsaftaler og ansættelsesforhold, der er indgået inden for rammerne af et specifikt offentligt eller offentligt støttet program, som vedrører sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag med henblik på erhvervsuddannelse, integration på arbejdsmarkedet eller omskoling.

Som vikar er du ikke funktionær, og du har derfor som udgangspunkt ikke ret til opsigelsesvarsler efter funktionærloven. Du kan dog være ansat på funktionærlignende vilkår, og derigennem opnå ret til længere opsigelsesvarsler end 1 dags opsigelsesvarsel.

Det er vigtigt at forstå, at vikaren udfører arbejde for brugervirksomheden under dennes tilsyn og ledelse jf. vikarloven § 2, stk. 1, nr. 4, men at vikaren er ansat hos vikarbureauet.

OBS! Siden er sidst opdateret d. 18.02.2020. Læs vores disclaimer her!