Det udtaler formanden

“Der er i Danmark et behov for en joblov der sikrer alle lønmodtagere et sæt af minimumsrettigheder på det danske jobmarked. De traditionelle fagforeninger, der før i tiden var tæt forbundet med politiske organisationer, har tydeligvis ikke fulgt med udviklingen på det danske jobmarked, hvorfor en hel del lønmodtagere er blevet efterladt på “perronen”, uden basale jobrettigheder. 

Vi skal ikke afskaffe fagforeningerne, vi skal blot gøre op med opfattelsen af den danske model, som en model der sikrer alle lige og fair jobvilkår i Danmark. Den danske model er efter min mening, et art parallel retssystem, der sikrer medlemmer af private interesseorganisationer nogle grundlæggende arbejdsrettigheder, som andre skattepligtige lønmodtagere i det danske samfund, åbenlyst ikke har ret til. 

Det mener jeg er grundlæggende forkert, da alle lønmodtagere i Danmark betaler dansk SKAT, og bidrager til samfundet, hvorfor samfundet også har en moralsk forpligtelse til at sikre disse grundlæggende jobrettigheder. 

Dette set i sammenhæng med EU-frie bevægelighed, er grund nok til at vedtage en universel joblov, der skal sikre alle et sæt af minimumsrettigheder og modvirke løndumping fra udenlandsk arbejdskraft.”

Oskar Verdoner Møller, Formand, Foreningen Job & Lov


Job & Lov

Første mål for foreningen er at udarbejde et lovforslag til en ny joblov for alle lønmodtagere.

Næste mål er at starte en underskrift indsamling til støtte for lovforslagt.

Med fælles hjælp kan vi gøre en forskel for ALLE lønmodtagere i Danmark!

— Meld dig gratis ind i foreningen nu