Arbejdsklausuler

Her besvarer jeg de grundlæggende spørgsmål som “Hvad er en arbejdsklausul?” Og “Hvem kan benytte en arbejdsklausul?”.

Oversigt

Hvad er en arbejdsklausul?

En arbejdsklausul, er en arbejdsretlig klausul, som køber typisk forlanger indskrevet i kontrakten af sælger. Arbejdsklausulen betyder, at køber stiller som kontraktbetingelse, at eksempelvis en underleverandørs ansatte, er ansat på bestemte arbejdsvilkår. I praksis betyder det som oftest, at der stilles krav om, at underleverandørens ansatte er ansat på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår (i hvert fald efter den danske model). 

Arbejdsklausulen vil således som en hvilken som helst anden klausul, udgøre et kontraktgrundlag, hvor tilsidesættelse af klausulen vil kunne betyde kontraktbrud og/eller erstatningsansvar. 

Arbejdsklausuler må IKKE forveksles med ansættelsesretlige klausuler som eksempelvis konkurrence- og kundeklausuler.

Hvem tegner en arbejdsklausul?

I princippet kan alle i forbindelse med et kontraktforhold vedtage en arbejdsklausul. Det være sige private, private virksomheder, offentlige virksomheder, samt andre organisationer. I praksis er arbejdsklausuler dog mest kendt fra det offentlige, når opgaver udbydes til private virksomheder.

Konverter en arbejdsklausul til god CSR!

Det handler om at bruge de gode arbejdsforhold, som en del af sin CSR-strategi, også når det gælder underleverandørens ansatte.

Hvis du har læst ovenstående, så ved du allerede lidt om hvad en arbejdsklausul faktisk vil sige. Hvis din virksomhed allerede benytter arbejdsklausuler, og selv give sine medarbejdere gode arbejdsvilkår, så overvej at konvertere det ekstra juridiske arbejde, til god omtale. Hvorfor ser man ikke ret mange danske virksomheder, der aktiv “blærer” sig med sine løn og arbejdsvilkår på eksempelvis sin hjemmeside? Brug de gode arbejdsforhold, som en aktiv del af CSR-strategien, og skab positiv omtale over for virksomhedens interessenter. 

Artiklen om arbejdsklausuler er forfattet af Oskar Verdoner Møller. Oskar har en bachelor i jura, og har tidligere haft kontrakt med blandt andre Ase Lønmodtager og IDA.

Der er tale om en vejledende juridisk tekst, men der tages forbehold for fejl, ligesom at hverken forfatter eller udgiver kan ifalde erstatningsansvar ved forkerte oplysninger heri.

OBS! Siden er sidst opdateret d. 18.02.2020. Læs vores disclaimer her!