Konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler

Hvad er en konkurrenceklausul?

I ansættelsesklausulloven (AKL) findes definitionen af en konkurrenceklausul i § 1, stk. 2, nr. 5:

En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Det er vigtigt i den forbindelse at huske på, at der også findes kombinerede klausuler, der ligeledes er reguleret af ansættelsesklausulloven.

Gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler:

Disse følger af ansættelsesklausulloven (Lov om ansættelsesklausuler) kapitel 3, 4 og 5, og er betingelser der skal være opfyldt i en konkurrenceklausul, for at denne er gyldig. Andre vilkår i en konkurrenceklausul kan tilføjes, men er ikke minimumskrav. Det kan dog være vilkår som en given par (arbejdsgiver eller arbejdstager) mener er vigtige at tilføje, som eksempelvis en konventionalbod. Vær opmærksom på, at der også findes kombinerede klausuler med andre gyldighedsbetingelser.

Ansættelsesklausulloven § 5. En aftale om en konkurrenceklausul er alene gyldig, når lønmodtageren

1) indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en af lønmodtageren gjort opfindelse,

2) skriftligt får oplyst, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul,

3) har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,

4) får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, efter § 8,

5) ikke forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og

6) skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-5.

Af ovenstående kan vi udlede et par vigtige gyldighedsbetingelser for en konkurrenceklausul. Ikke alle gyldighedsbetingelser er stationærer, og kan dermed ændres undervejs i ansættelsesforholdet, således at en konkurrenceklausul der er gyldig ved indgåelse, måske senere bortfalder som ugyldig, men dette er arbejdsgivers risiko.

Konkurrenceklausuler skal opfylde følgende betingelser for at være gyldig:

 • Der skal være tale om en helt særlig betroet stilling eller omhandle en opfindelse.
 • Der skal som minimum betales en kompensation efter lovens § 8.
 • Lønmodtageren skal være uafbrudt ansat i mindst 6 måneder.
 • Klausulen skal gælde for en lønmodtager.
 • Klausulen må ikke binde lønmodtageren i mere end 12 måneder fra fratrædelse.
 • Får skriftligt udleveret oplysninger påkrævet efter loven.

Disse betingelser åbner op for en række spørgsmål, som jeg kort har skitseret herunder:

 • Hvad er en lønmodtager?
 • Hvor stor skal kompensationen være?
 • Hvad er en helt særlig betroet stilling?
 • Hvornår er datoen for fratrædelse?
 • Hvordan skal de skriftlige oplysninger udleveres?
 • Hvornår har lønmodtageren været uafbrudt ansat i 6 måneder?

Hvad er en lønmodtager?

Hvor stor skal kompensationen være?

Hvad er en helt særlig betroet stilling?

Hvornår er datoen for fratrædelse?

Hvordan skal de skriftlige oplysninger udleveres?

Hvornår har lønmodtageren været uafbrudt ansat i 6 måneder?

OBS! Siden er sidst opdateret d. 18.02.2020. Læs vores disclaimer her!