Kundeklausuler

Gyldighedsbetingelser for kundeklausuler:

Disse følger af ansættelsesklausulloven (Lov om ansættelsesklausuler) kapitel 4 og 5, og er betingelser der skal være opfyldt i en kundeklausul, for at denne er gyldig. Andre vilkår i en kundeklausul kan tilføjes, men er ikke minimumskrav. Det kan dog være vilkår som en given par (arbejdsgiver eller arbejdstager) mener er vigtige at tilføje, som eksempelvis en konventionalbod. Vær opmærksom på, at der også findes kombinerede klausuler med andre gyldighedsbetingelser.

Ansættelsesklausulloven § 6. En aftale om en kundeklausul er alene gyldig, når

1) aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet,

2) lønmodtageren har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,

3) lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder, efter § 8,

4) lønmodtageren ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og

5) lønmodtageren skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-4.

Af denne paragraf kan altså udledes en række gyldighedsbetingelser som at kundeklausulen først træder i kraft efter 6 måneders ansættelse, at klausulen ikke varer mere end 12 måneder, at lønmodtageren skal have været i forretningsmæssig forbindelse med de omhandlende kunder, at der udbetales kompensation for kundeklausulen. For at disse grundlæggende betingelser er aftalt, og der dermed er indgået en gyldig kundeklausul, skal de 4 betingelser meddeles skriftligt til lønmodtageren som den 5 betingelse. Omskrevet siger paragrafen:

 • Der skal være en ansættelse på mindst 6 måneder
 • Kundeklausulen kan ikke vare mere end 12 måneder
 • Lønmodtageren skal have haft forbindelse forretningsmæssigt med kunderne inden for 12 måneder før opsigelse
 • Lønmodtageren skal kompenseres økonomisk for forpligtelsen efter en kundeklausul
 • Ovenstående skal være meddelt skriftligt

Der er en række af betingelserne, som ikke fremgår klart af paragrafens ordlyd, og som derfor må udledes af andre paragraffer, retspraksis, lovens forarbejder eller den juridiske litteratur. Af disse kan man for eksempel spørge;

 • Hvornår er der tale om en forretningsmæssig forbindelse?
 • Hvad er en uafbrudt periode?
 • Hvad er en skriftlig udlevering af oplysningerne og er det blot en gengivelse af ordlyden?
 • Hvad er fratrædelsestidspunktet?
 • Hvor stor skal kompensationen være?
 • Hvad er en kunde?
 • Hvornår er der tale om et opsigelses- eller afskedigelsestidspunkt?
 • Hvad er en lønmodtager?

Det er ikke relevant at besvare alle disse spørgsmål for gyldigt at vedtage en kundeklausul, men skal man efterfølgende fortolke klausulen, for eksempel i tilfælde af en tvist, kan svarende på disse spørgsmål hurtigt blive relevante.

OBS! Siden er sidst opdateret d. 18.02.2020. Læs vores disclaimer her!