Arbejdsret

april 13, 2020
Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven – kort fortalt

februar 18, 2020
Funktionærloven

Funktionærloven – i rene linier

oktober 14, 2020

Kollektiv arbejdsret

Oversigt Organisationer Hovedorganisationer Medlemsorganisationer Centralorganisationer Aftaler Hovedaftaler Overenskomster Lokalaftaler Kutymer Lovgivning Organisationer Hovedorganisationer – Arbejdsgiver DA – Dansk Arbejdsgiverforening SALA – Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere Finanssektorens […]
maj 5, 2020

Vikarloven

“Vikarloven” er en populærtitel, altså en forkortelse af “Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.”. Du kan finde loven på Retsinformation via dette […]