oskvem

oktober 14, 2020

Kollektiv arbejdsret

Oversigt Organisationer Hovedorganisationer Medlemsorganisationer Centralorganisationer Aftaler Hovedaftaler Overenskomster Lokalaftaler Kutymer Lovgivning Organisationer Hovedorganisationer – Arbejdsgiver DA – Dansk Arbejdsgiverforening SALA – Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere Finanssektorens […]
juni 5, 2020
lønmodtager

Kom nu Danmark – minimum rettigheder til alle lønmodtagere i DK

Jeg vil gerne slå et slag for en generel joblov i Danmark, der sikrer enhver lønmodtager i DK et minimum af rettigheder – også på andre […]
maj 5, 2020

Vikarloven

“Vikarloven” er en populærtitel, altså en forkortelse af “Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.”. Du kan finde loven på Retsinformation via dette […]
maj 1, 2020
Konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler

Hvad er en konkurrenceklausul? I ansættelsesklausulloven (AKL) findes definitionen af en konkurrenceklausul i § 1, stk. 2, nr. 5: En aftale mellem en lønmodtager og dennes […]